Veiligheid in het Kinderdagverblijf


Kinderen willen de wereld rondom hen ontdekken en zien daarbij geen gevaar.
Een veilige leefomgeving in de kinderopvang is daarom van groot belang. Ons kinderdagverblijf is zodanig aangepast dat de kinderen op een veilige manier al spelend de wereld kunnen ontdekken.

Ook wij als begeleidsters weten dat we elk moment alert moeten zijn.

kinderen worden nooit alleen gelaten.

Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem.
Hierdoor wordt de lucht in alle slaapruimten voortdurend ververst, zodat de kans minder groot is, dat ziektekiemen overgedragen worden en de lucht lekker fris is.
In de speelruimte is vloerverwarming. Hierdoor is de vloer warm voor de 'kruipertjes' en kunnen de kinderen zich nooit aan een hete verwarming verbranden.
De brandveiligheid in kinderdagverblijf Patapoef is optimaal. Er zijn twee nooduitgangen. In elke ruimte hangen rookmelders, is er noodverlichting, hangt er een brand blusser en zijn er branddekens.
Regelmatig wordt er een ontruimingsoefening gehouden.

Aan de voordeur van onze kinderopvang in Riemst wordt de toegangscontrole gewaarborgd door een vingerdruksysteem.