Zieke kinderen mogen niet aanwezig zijn in Kinderopvang. Kind en Gezin stelt op hun website belangrijke infomatie ter beschikking. Je kan er per ziekte de verschillende symptomen in terugvinden en of het kind al dan niet naar het kinderdagver blijf mag komen. We hebben in onze creche Patapoef de infectieklapper steeds ter inzage..
Onder ziekte verstaan we een besmettelijke aandoening.
Als het kindje gedurende de opvang ziek wordt, zullen de ouders gewaarschuwd worden.
De kinderopvang moet op de hoogte gebracht worden wanneer er sprake is van een medische voorgeschiedenis en/of als zich een ziekte ontwikkelt tijdens de duur van de opname in onze kindercreche.

Medicatie:
Wij gaan ervan uit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt.
Wanneer toediening tijdens de kinderzorg moet gebeuren, vragen wij een doktersattest of een schriftelijke bevestiging van de ouders.

Wiegendood preventie:
De eerste weken van de kinderopvang zijn het risicovolst. We investeren daarom in een goede overschakeling. Er worden samen met de ouders oefendagen bij ons in de creche georganiseerd. De frequentie ervan wordt in samenspraak met de ouders gedaan en verschilt van situatie tot situatie.

Als de ouders hun kindje hebben laten testen op wiegendood gelieve een schriftelijke kopie van de uitslag te bezorgen aan ons.
Wij zorgen ervoor dat het risico tot een minimum beperkt wordt.
Het bedlinnen is aangepast.
De kindjes worden op hun rug te slapen gelegd en worden regelmatig gecontroleerd als ze slapen.


In ons kinderdagverblijf wordt uiteraard een strikt rookverbod gehanteerd.